Tips voor Magento 2 webshops: het belang van canonical tags

In deze post behandelen we het belang van canonical tags in Magento 2 webshops. Als eigenaar van een webshop wil je natuurlijk zo hoog mogelijk in de zoekresultaten van zoekmachines terechtkomen. Een van de obstakels om dit te bereiken is de duplicatie van inhoud. Mensen beschouwen pagina’s met vergelijkbare of dezelfde inhoud als één pagina. Zoekmachines werken echter anders en zien elke unieke URL als een afzonderlijke pagina, zelfs als de inhoud van verschillende URL’s gelijk of nagenoeg gelijk is. Om moeilijkheden bij de indexering van jouw pagina’s te voorkomen, is het essentieel om zoekmachines te vertellen welke pagina jij kiest als de meest representatieve. Dit is waar canonical tags in het spel komen.

Wat is een canonical tag precies?

Canonical tags zijn stukjes HTML-code die de belangrijkste versie aangeven van pagina’s met soortgelijke of identieke inhoud. Met behulp van de canonical tag kunnen zoekmachines zoals Google bepalen welke versie van de pagina geïndexeerd moet worden en welke URL’s niet in de index moeten worden opgenomen.
Het toevoegen van canonical tags is eenvoudig. Je plaatst deze tag op alle pagina’s met vergelijkbare inhoud in het <head>-gedeelte van de HTML-pagina. De canonical tag is als volgt opgebouwd:
<link rel="canonical" href="https://website.com/example-page/" />
 • link rel=”canonical” geeft aan dat het om de canonical tag
 • In de href staat de URL van de pagina die je gekozen hebt om te laten indexeren.

Waarom zijn van canonical tags belang voor SEO?

Het hebben van unieke inhoud is een van de belangrijkste factoren in SEO. Zoekmachines houden niet van pagina’s met dezelfde of bijna dezelfde inhoud. Als jouw Magento shop veel dubbele content bevat, kan Google het domein straffen en een lagere score op de zoekresultaten geven. Het expliciet aan Google vertellen welke URL de meest representatieve of canonieke is voor jouw pagina’s is daarom van groot belang. Wanneer je geen canonical tags opgeeft, kiest de zoekmachine zelf. En dat is vaak niet het beste idee.
Het hebben van meerdere vergelijkbare pagina’s kan bovendien het crawlbudget verspillen. Zoekmachines verliezen kostbare tijd met het doorzoeken van dubbele pagina’s in plaats van nieuwe inhoud op jouw website te ontdekken.

Canonical tags helpen ook om externe links te verwijzen naar de juiste versie van de pagina. Zo komt de linkjuice op de juiste plek terecht. Hierdoor helpen canonical tags niet alleen zoekmachines bij het indexeren en rangschikken van de “juiste” pagina’s in de zoekresultaten, maar ze bewaken ook de linkkwaliteit en besparen ze op het crawlbudget. Reden genoeg om dit goed op orde te hebben!

Wanneer zijn canonical tags nodig?

Canonical tags zijn nodig wanneer pagina’s dezelfde of bijna dezelfde inhoud hebben. In Magento 2 zijn productpagina’s die in meerdere categorieën voorkomen en variaties van cataloguspagina’s de voorbeelden van pagina’s die volledig of gedeeltelijk duplicaat zijn. 
In onderstaande sommen we de meest voorkomende gevallen van duplicaten in een Magento 2 webshop op. Om ervoor te zorgen dat zoekmachines jouw pagina’s op de juiste manier indexeren en rangschikken, moet je in deze gevallen aangeven welke pagina jij kiest als de meest representatieve. Zo weten zoekmachines aan welke pagina ze de meeste aandacht moeten besteden.

 • Pagina’s die bereikbaar zijn via http:// en via https://
  Bijvoorbeeld: http://website.com en https://website.com
 • Pagina’s die bereikbaar zijn via www en zonder www
  Bijvoorbeeld: https://website.com en https://www.website.com
 • Pagina’s die bereikbaar zijn met en zonder schuine streep achter de URL
  Bijvoorbeeld: https://website.com/home en https://website.com/home/
 • Productpagina’s die in verschillende categorieën staan. Jouw websitebezoekers zien steeds dezelfde pagina, ongeacht het pad dat ze hebben gevolgd om op het product terecht te komen.
  Bijvoorbeeld: https://website.com/heren/t-shirt.html en https://website.com/zomer/t-shirt.html
 • Cataloguspagina’s met sortering, filtering en/of paginering. Klanten blijven steeds dezelfde categorie zien, ook als ze filters of sortering gebruiken of navigeren naar tweede of derde pagina.
  Bijvoorbeeld: https://website.com/t-shirts.html, https://website.com/t-shirts/filter/black_1.html, https://website.com/t-shirts.html?product_list_order=name en https://website.com/t-shirts.html?p=2
 • de zoekpagina
  Bijvoorbeeld https://website.com/catalogsearch/result/?q=t-shirt, https://website.com/catalogsearch/result/?q=t-shirts

Waar moet je op letten?

Waar moet je opletten bij het plaatsen van canonical tags? Pas onderstaande praktische tips toe om canonical tags correct te implementeren. Zo voorkom je de meest voorkomende fouten.

  • Gebruik de SSL versie van de pagina: https://
  • Kies consequent voor de www of non-www versie
  • Gebruik voor de href absolute URL’s. Canonieke tags die alleen relatieve URL’s bevatten, worden door de zoekmachines genegeerd. 
  • Voeg ook een naar zichzelf verwijzende canonical tag op de pagina die je kiest als meest representatief
  • Maak geen canonieke ketens. Er moet één hoofdversie van de pagina zijn waarnaar alle duplicaten linken.
  • Let erop dat de gekozen pagina niet geblokkeerd wordt door de robots.txt
  • Gebruik URL’s altijd in kleine letters

Hoe geef je canonieke pagina's aan?

We zetten op een rij op welke manieren je in een Magento 2 webshop de canonieke pagina’s kunt aangeven.

Via Script and Style Sheets

Je kunt eenvoudig het <link>-element met het rel=”canonical”-attribuut toe te voegen in het <head>-gedeelte van de pagina’s met vergelijkbare inhoud:

  • Open het admin panel en zoek op:
   Content > Design > Configuration > Store > HTML Head > Script and Style Sheets
  • Voeg toe: <link rel=”canonical” href=”https://website.com/canonical-page-link/” />

Denk hierbij nog even aan praktische tips om canonical tags correct te implementeren!

Via Configuratie in het admin panel

Gelukkig kun je in Magento voor alle product- en categoriepagina’s in één keer de canonieke pagina’s vanuit het admin panel instellen:

  • Open het admin panel en zoek op:
   Stores > Configuration > Catalog > Catalog > Search Engine Optimization
  • Zet “Use Canonical Link Meta Tag for Categories” en “Use Canonical Link Meta Tag for Products” allebei naar “Yes”.
  • Sla de settings op en de canonical tags zijn geregeld voor alle product- en categoriepagina’s.

Via een .XML-bestand

Helaas zijn er naast de product- en categoriepagina’s nog een aantal pagina’s waarvoor Magento standaard geen oplossing biedt. Denk hierbij aan de homepage, contact, blog en CMS pagina’s. Voor deze pagina’s kun je een .XML bestand toevoegen.

Een canonical tag voor een CMS-pagina in Magento 2 via een .XML-bestand

   1. Maak een .XML-bestand. Bijvoorbeeld cms_page_over_ons_canonicallink.xml. Later zal het bestand worden weergegeven in eeen lijst met opties. Zorg daarom voor herkenning. over_ons: betreffende CMS-pagina canonicallink: de vernieuwde lay-out.
   2. Nadat het XML-bestand is gemaakt, voeg je er de volgende code aan toe:
<?xml version=”1.0″?>
<page xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xsi:noNamespaceSchemaLocation=”urn:magento:framework:View/Layout/etc/page_configuration.xsd”>
<head>
<link rel=”canonical” src=”jouw gekozen canonical URL” src_type=”url”/>
</head>
</page>

3. Plaats dit bestand in (jouw_Magento_root)\vendor\magento\theme-frontend-luma\Magento_Theme\layout en gebruik vervolgens de volgende opdracht om de cache leeg te maken: php bin/magento cache:flush

Je kunt op deze manier ook de canonieke URL aan de startpagina toevoegen.

Andere opties

Hoewel canonical tags bij voorkeur worden gebruikt zijn ze niet de enige methode om dubbele content uit te sluiten. Je kunt ook de sitemap.ml, robots.txt en 301 redirects gebruiken.

Sitemap.xml en Robots.txt

Sitemaps zijn een eenvoudige manier om Google te vertellen welke pagina’s je het belangrijkst vindt. In de robots.txt kun je zoekmachines instructies geven om bepaalde site onderdelen en pagina’s te negeren. Bijvoorbeeld om geen filters of zoekresultaten mee te nemen. Let op: Google garandeert echter niet dat zij de sitemap-URL’s als canoniek zal beschouwen of robots.txt instructies zal opvolgen!

301 redirects

Kies de meest representatieve pagina en verwijs alle pagina’s met vergelijkbare inhoud via een URL rewrite naar deze pagina.

  • Open het admin panel en zoek op:
   Marketing > SEO & Search > URL Rewrites

Modules

Ten slotte zijn er op de Magento marketplace een aantal modules waarmee je canonieke pagina’s kunt aangeven. Bijvoorbeeld:

  • Magefan – Magento 2 SEO Suite Ultimate Extension.
  • BSS Commerce – Magento 2 SEO Extension