Teksten op taalniveau B1

Het begrijpelijk houden van teksten vormt een belangrijk voorwaarde voor het breed toegankelijk maken van online informatie. Met teksten op taalniveau B1 zorg je ervoor dat je boodschap een groot bereik heeft. 

Zo vergroot je ook de effectiviteit en de conversie van je digitale diensten. Het heeft daarmee ook veel voordelen voor de eigen organisatie. Zo zal de receptie, klantenservice of webcare minder vragen hoeven te beantwoorden wanneer de informatie op de site duidelijk genoeg is. 

Het kan echter lastig zijn om teksten zo simpel mogelijk te houden zonder te vervallen in kleutertaal. De nuance kan door eenvoudige taal verloren gaan. Of er is een juridische of vakinhoudelijke noodzaak om teksten meer ingewikkeld te maken. Het zal dus niet in alle gevallen mogelijk zijn om teksten op niveau B1 te schrijven. Maar het is wel een raadzaam om het te doen waar en wanneer het kan!

Op 23 september 2020 is het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid van kracht gegaan en moet de digitale dienstverlening van de (semi-)overheid toegankelijk zijn. Ieder mens heeft immers het recht om mee te doen in de maatschappij en daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die het internet biedt en toegang hebben tot online informatie.

Wat zijn teksten op B1-niveau?

Oorspronkelijk is de indeling in zes taalniveau’s (A1, A2, B1, B2, C1 en C2) bedacht om aan te geven hoe goed iemand een vreemde taal beheerst. Wanneer Nederlands niet je moedertaal is en je beheerst het Nederlands op B1 -niveau dan spreek en lees je Nederlands voldoende om je te kunnen redden in het leven van alledag.
Bij het toegankelijk houden van teksten wordt het taalniveau B1 tegenwoordig gebruikt om aan te geven dat het overgrote merendeel (meer dan 80%) van de bevolking de teksten kan lezen en begrijpen.

Taalniveau B1 begrijpt 80% van de bevolking

Tips voor het schrijven op B1-niveau

Kenmerken van teksten, die voor het merendeel van de bevolking goed leesbaar zijn / op B1-niveau zijn:

  • een duidelijke titel en tussenkoppen;
  • een persoonlijke, actieve schrijfstijl met voorbeelden;
  • eenvoudige woorden die iedereen kent: vermijd jargon waar dat kan;
  • een logische opbouw: de belangrijkste boodschap staat bovenaan;
  • korte en duidelijke zinnen: houdt een gemiddelde lengte van 10 tot 15 woorden aan;
  • korte alinea’s: maximaal 10 tot 15 zinnen of ongeveer 100 woorden;
  • opsommingen
  • betekenisvolle links: maak geen links van teksten als ‘klik hier’.

Hoe kun je het taalniveau meten?

Omdat het schrijven van teksten in taalniveau B1 geen exacte wetenschap is, is het meten ervan ook niet eenduidig maar een indicatie. Het uitgangspunt van de Rijksoverheid is dat de redactie altijd streeft naar B1-niveau. De teksten op Rijksoverheid.nl worden regelmatig gecheckt door software die de teksten scant op moeilijke woorden, lange zinnen en passieve vormen. Door het scannen van de teksten krijg je een indicatie van het taalniveau en weet je waar aanpassingen het meest effectief zijn.

Uiteraard is het regelmatig uitvoeren van een gebruiksonderzoek met laaggeletterden ook aan te raden voor een goed begrip van de doelgroep.

Hulpmiddelen bij het maken van B1 teksten

ishetB1.nl – check per woord
Zoekeenvoudigewoorden.nl – check per woord
Texamen – check van teksten (niet gratis, wel demo)
Klinkende taal – check van teksten (niet gratis, wel demo)
Accessibility Leesniveau Tool – check per alinea (gratis)