Logo Master Network Event

Logo-ontwerp voor het Master Network Event ter afsluiting van de Werkestafette 24 online.

De werkestafette is een intensief programma waarin werkzoekende vijftigplussers zich met én voor elkaar inzetten om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Netwerken is voor 50- en 60-plussers een krachtig instrument om een betaalde baan te vinden of aan de slag te gaan als ZP’er. In dat kader houdt Stichting Werken voor Elkaar ter afsluiting van de werkestafette WE24 Online het ‘Master Networker Event’. Een interactief online netwerkevent waar ‘ontmoeten’ centraal staat.
Het thema is: ‘Netwerken 5.0, verbinden met een glimlach’. De deelnemers van de werkestafette WE24 Online zetten zich in om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten door met en voor elkaar te netwerken.